Nyheter

Föreläsning tis 13/11.Föreläsning om neuropsykiatriska funktionshinder (NPF) inom barn- och ungdomsidrott

Karin Steneros Einvall är specialpedagog med vidareutbildning inom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och stor kunskap och erfarenhet om hur man pedagogiskt lägger upp sin verksamhet så att den passar och möter alla barn – speciellt inom idrotten. Vi träffas i konferensrummet kl 19.00. Vi bjuder på fika. Obligatorisk föranmälan senast sö 4 november till Tommy Johnsson,med namn, kontaktuppgifter och anknytning (tex idrottsförening eller förälder).
Anmälan: boklov.68.golf@gmail.com