Nyheter

Kallelse till vårmöte 2018

Datum: Måndagen den 19 mars
Klockan: 18.00
Plats: Klubbhuset

Motioner till mötet skall vara styrelsen tillhanda senast den 19 februari.

Kallelse och dagordning kommer att sändas ut via e-post, senast tre veckor
före mötet.

Handlingar kommer att finnas tillgängliga i begränsad upplaga i klubbhuset 1
vecka innan mötet.